Uskoro počinje asfaltiranje gradskih saobraćajnica – izabran izvođač „CRNAGORAPUT“ AD

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama u Pljevljima izabran je izvođač „CRNAGORAPUT“ AD, čija ponuda je bila ispravna i najpovoljnija, a ujedno i jedino pristigla. Ponuđena cijena za izvođenje radova iznosi 248.503,39 eura sa PDV – om, a rok izvršenja Ugovora je 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, raspisao je 27. maja 2020. godine tender za sanaciju i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama u Pljevljima. Procijenjena je vrijednost radova u iznosu od 250.000 eura sa uračunatim PDV-om

Usljed vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa koja je rezultirala odlaganjem raspisivanja javne nabavke ranije, odnosno Opština Pljevlja se u skladu sa članom 90 Zakona o javnim nabavkama, opredijelila za skraćeni rok podnošenja ponuda u otvorenom postupku od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Tokom 2019. godine Opština Pljevlja je za izvođenje radova na presvlačenju i sanaciji kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama za slične radove radila u 98 gradskih, kojom prilikom je izvođač „Crnagoraput“ AD ugradila 3.266,61 tona asfalta na preko 23.000 m2 saobraćajnica. Vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 300.000,00 eura.

Ugovorom o izvođenju radova i obavezama interesnih strana izvođač će se obavezati da garantuje za kvalitet izvedenih radova koji će biti predmet Ugovora u roku od dvije godine od dana primopredaje izvedenih radova, te da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku.