USVOJEN BUDŽET OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2022. GODINU

 • Predlogom budžeta za 2022. godinu u odnosu na budžet  2021. godine predviđena je racionalizacija kod mnogih tekućih izdataka i
 • Rast subvencija uslovljen planiranim izdacima za finansiranje EU projekta „Podrška razvoja malih i srednjih privrednih društava“ koji se realizuje u Službi menadžera – 328 hiljada eura
 • subvencija u poljoprivredi – rast od 134 hiljade eura, gdje je planirano značajnije povećanje subvencija proizvođačima mlijeka kao i poljoprivrednim proizvođačima koji mlijeko prerađuju na domaćinstvu.
 • Rast izdataka u odnosu na prethodnu godinu kod transfera uglavnom se odnosi na izdatke
 • JU Centar za kulturu – programske aktivnosti – 165 hiljada eura,
 • transfera sportskim klubovima – 60 hiljada eura,
 • sredstva za LJE RTV Pljevlja – 38 hiljada eura,
 • „podrška mladim bračnim parovima za rješavanje stambenog pitanja“- 40 hiljada eura,
 • podrška bračnim parovima za vještačku oplodnju 20 hiljada eura,
 • transfera političkim partijama za finansiranje troškova izborne kampanje (lokalni izbori 2022. godine) 30 hiljada eura, kao i kod
 • transfera DOO „Lokalni putevi“ – 50 hiljada eura zbog rasta cijena goriva i bolje tehničke opremljenosti ovog privrednog društva čiji je osnivač Opština

Na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, održanoj juče, usvojen je Budžet Opštine Pljevlja za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 20.610.071,00 eura.

Konstruktivnom raspravom koja je trajala preko pet sati i većinom glasova odbornika vladajuće koalicije, stekli su se uslovi da se uz stabilizovane lokalne pihode izvrše planirane aktivnosti u dijelu kapitalnog i operativnog budžeta, koje su u skladu sa Strateškim planom razvoja Opštine Pljevlja.

Tekući, odnosno operativni Budžet planiran je u iznosu od 11.326.342,00 , a kapitalni budžet u iznosu od 9.283.729,00 eura

Kako je u uvodnom obraćanju iskazao predsjednik Opštine Igor Golubović, predlog Budžeta za 2022. godinu urađen je na način kako bi odgovorna lokalna uprava trebalo da se odnosi prema potrebama građana, održavanju i unaprijeđenju komunalne infrastrukture, socijalnim problemima, razvoju kulture i sporta, podršci poljoprivrednicima ali i objezbjeđivanju funkcionisanja same lokalne uprave.

On je upoznao građane Pljevalja da je ostvarenje ovogodišnjeg budžeta koji je planiran u iznosu od 19.255.544 eura, do danas prekoračeno.

„Ostvarenje budžeta po prvi put u istoriji Opštine Pljevlja realizovano je skoro 105%. Mudrom, pažljivom i na zakonu utemeljenom politikom trošenja novca došli smo u situaciju da kažemo da smo 30. juna 2019. godine po svim osnovama dugovali 18 miliona eura, od čega je na naplatu tog dana bilo 8,6 miliona eura. Danas je situacija sledeća, Opština duguje po svim osnovama nešto manje od 11 miliona eura ili 7 miliona eura manje, a dospjeli dug je oko 500.000 eura. Opština i javne ustanove ne duguju državi ništa, tj. dospjele poreske obaveze koje su bile oko 3 milona eura su anulirane.  Dobavljačima se ne duguje ništa, svi korisnici budžeta uključujući sportiste, NVO, političke partije, poslenike kulture su isplaćeni zaključno sa današnjim danom. Takođe komunalnim preduzećima se ne duguje, osim doo “Čistoća””, kazao je Golubović.

Istakao je da je visina planiranog budžeta uslovljena, kako ostvarenim prihodima i obezbijeđenim donatroskim sredstvima, tako i značajnim prenesenim sredstvima.

„Ta sredstva su 4,46 miliona eura, prenijeće se iz tekuće u narednu godinu. Ova sredstva su najvećim dijelom namijenjena zaštiti i unapređenju životne sredine, a zbog nastale epidemije, visokog rasta cijena i nedostatka na tržištu nekih materijala i sirovina, kao i kašnjenja sa rekonstrukcijom TE Pljevlja (planirana izgradnja toplovoda) nisu mogli biti realizovani neki značajni planirani kapitalni projekti”, kazao je.

Predlogom budžeta za 2022. godinu u odnosu na budžet  2021. godine predviđena je racionalizacija kod mnogih tekućih izdataka, a i rast subvencija uslovljen planiranim izdacima za finansiranje EU projekta „Podrška razvoja malih i srednjih privrednih društava“ koji se realizuje u Službi menadžera – 328 hiljada eura, kao i subvencija u poljoprivredi – rast od 134 hiljade eura, gdje je planirano značajnije povećanje subvencija proizvođačima mlijeka kao i poljoprivrednim proizvođačima koji mlijeko prerađuju na domaćinstvu.

“Rast izdataka u odnosu na prethodnu godinu kod transfera uglavnom se odnosi na izdatke kod JU Centar za kulturu – programske aktivnosti – 165 hiljada eura, transfera sportskim klubovima – 60 hiljada eura, sredstva za LJE RTV Pljevlja – 38 hiljada eura, „podrška mladim bračnim parovima za rješavanje stambenog pitanja“- 40 hiljada eura, podrška bračnim parovima za vještačku oplodnju 20 hiljada eura, transfera političkim partijama za finansiranje troškova izborne kampanje (lokalni izbori 2022. godine) 30 hiljada eura, kao i kod transfera DOO „Lokalni putevi“ – 50 hiljada eura zbog rasta cijena goriva i bolje tehničke opremljenosti ovog privrednog društva čiji je osnivač Opština”, istakao je Golubović.

Kapitalnim budžetom planiran je završetak već započetih projekata, realizacija projekata vezanih za unapređenje i očuvanje životne sredine koji su ocijenjeni kao prioritetni, kao i projekti za koje postoje obezbijeđena sredstva.

Kapitalni budžet je značajno uvećan i njime se realizuju projekti predviđeni Strateškim planom razvoja Opštine Pljevlja 2021-2025. godine.