Video prezentacije za proizvođače sira: Opština Pljevlja – „Norveška za vas“

U okviru projekta „Podrška unaprjeđenju kvaliteta i plasmana brenda  – Pljevaljski sir“  finansiranog od strane Norveške ambasade, javnog poziva „Norveška za Vas  – Crna Gora” za poljoprivredne proizvođače Opština Pljevlja organizuje predavanja na teme:

1.  Marketing, tržište i načini plasmana proizvoda sa oznakom porijekla

2.  Zaštita i bezbjednost tradicionalnih proizvoda.

Cilj predavanja je usvajanje znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača u oblasti marketinga, zaštite šema kvaliteta i plasmana proizvoda, kao i načina za ostvarivanje prepoznatljivosti tradicionalnog brenda na tržištu Crne Gore i regiona.

Predavanja su namijenjena članovima udruženja NVU „Pljevaljski sir“ i registrovanim poljoprivrednim proizvođačima u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji u svojoj proizvodnji ispunjavaju uslove za proizvodnju pljevaljskog sira u skladu sa Zakonom o bezbjednosti proizvoda i imaju mogućnost korišćenja šeme kvaliteta i unaprijeđenje plasmana proizvoda, kao i zainteresovanoj javnosti.

Prof. dr Aleksandra  Martinović sa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica,  pripremila je set od pet predavanja, u formi video prezentacija:

I PREDAVANJE  na temu  Zaštita porijekla pljevaljskog sira, prednosti sertifikacije i praktični koraci u zaštiti oznaka  porijekla;

II PREDAVANJE  Pljevaljski sir, specifikacija i faze prizvodnje;  

III PREDAVANJE  Kontrole i sadržaj Priručnika o načinu sprovođenja internih kontrola za proizvod pljevaljski sir sa zaštićenom oznakom porijekla;

IV PREDAVANJE   Odredbe bezbjednosti hrane,  obaveze proizvođača u skladu sa Zakonom i pravilnicima  o bezbjednosti  hrane;

V PREDAVANJE Marketing , tržište i načini plasmana proizvoda sa oznakom porijekla.

Predavanja su dio sveobuhvatne strategije Projekta „Pljevaljski sir“ koji doprinosi unaprijeđenju ekonomskih aktivnosti i umrežavanje malih poljoprivrednih proizvođača i poboljšanju poslovnog ambijenta za prodaju tradicionalnog proizvoda sa dodatom vrijednošću.

Služba menadžera Opštine Pljevlja