Zahtjev za nabavku agregata (DEA)

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti – nabavka, isporuka, postavljanje, kompletno povezivanje i puštanje u rad novog dizel-električnog agregata (DEA), u automatskom režimu rada, sa CE sertifikatom izrađenim sa svim relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda. DEA mora biti kontejnerskog tipa (za vanjsku montažu),  sa tipom  agregata  P50-3 proizvodnje FG Wilson –UK ili ekvivalentno (sledećih ili boljih tehničkih karakteristika),  zatvoreno u  CAL kućištu, možete pogledati ovdje.