Заједничко саопштење ДОО „Чистоћа “ и Службе комуналне полиције

Поштовани грађани,

Користимо прилику да вас, путем средстава јавног информисања упознамо са правилним третманом отпада (покошена трава, лишће, орезано грање и друго), који настаје у вашим домаћинствима. Наиме, све врсте овог вида отпада грађани су дужни сакупљати у одговарајућу амбалажу (џакове или вреће), а затим на прописан начин одложити поред посуда за одлагање комуналног отпада. Само отпад који је третиран на овакав начин, биће одвожен у склопу редовних активности ДОО „Чистоћа“ Пљевља, док расуту траву, грање и сл. није дужно уклањати у склопу својих редовних активности на одвозу отпада.

Служба комуналне полиције ће вршити појачан комунални надзор у наредном периоду, па апелујемо на грађане да се придржавају овог једноставног упутства како би избјегли репресивне мјере- новчане казне за учињени прекршај из области комуналног реда.

С поштовањем,

ДОО „Чистоћа “

Служба комуналне полиције