Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “ Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenika” za 2024.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenik“.objavljenim dana 12.03.2024.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “ Nabavka visokih tunela i profesionalnih plastenika“, završava dana 22.04.2024.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2024.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 22.04.2024.god. neće biti podržani.

SEKRETAR                                                                                 

mr Danko Šarančić