Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Podrška proizvodnji kontinentalnog voća” za 2024 godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „Podrška proizvodnji kontinentalnog voća“ za 2024 godinu, objavljenim dana 15.03.2024.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška proizvodnji kontinentalnog voća”, završava dana 15.04.2024.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2024.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 15.04.2024.neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu                                                                    S e k r e t a r,

Služba za poljoprivredu                                                            mr Danko Sarancic