Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Podrška proizvodnji povrća i šampinjona” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Podrška proizvodnji povrća i šampinjona” objavljenim dana 05.04.2022.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška proizvodnji povrća i šampinjona”, završava dana 23.11.2022.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2022.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 23.11.2022.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu