Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Program unaprijeđenja pčelarstva ” za 2021.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Program unaprijeđenja pčelarstva ” objavljenim dana 23.04.2021.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Program unaprijeđenja pčelarstva ”, završava dana 22.11.2021.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2021.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 22.11.2021.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu