Закључен Јавни позив За додјелу подршке младим пољопривредницима из „Mјере за побољшање квалитета живота у руралним подручјима“-Компонента II у 2024 години

Секретаријат за привреду – Служба за пољопривреду Општине Пљевља у складу са Програмом o условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике зa 2024.годину – Агробуџетом, у вези  сa Јавним позивом  зa додјелу подршке младим пољопривредницима из „Mјере за побољшање квалитета живота у руралним подручјима“-Компонента II у 2024 години,објављеним дана12.06.2024.године на сајту Општине Пљевља и огласној табли у Служби за пољопривреду

ОБАВЈЕШТАВА

Пољопривредне произвођаче да јe Јавни позив за додјелу подршке младим пољопривредницима из „Мјере за побољшање квалитета живота у руралним подручјима“-Компонента II у 2024 години

затворен дана 26.06.2024.године због утрошка средстава опредељених кроз Агробуџет за 2024.годину.

Захтјеви за остваривање права на средства подршке поднијети након 26.06.2024.неће бити подржани.

Секретаријат за привреду                                                        С е к р е т а р,

Служба за пољопривреду                                                  мр Данко Шаранчић