Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške “Podrška osiguranju poljoprivrednih proizvođača” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške“ Podrška osiguranju poljoprivrednih proizvođača “ objavljenim dana 06.04..2022.godine na sajtu Opštine i  oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za dodjelu podrške “Podrška osiguranju poljoprivrednih proizvođača, završava dana 29.12.2022..godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2022.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 29.12.2022.neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu