Završena sanacija i asfaltiranje gradskih saobraćajnica

Tokom tekuće građevinske sezone u Pljevljima je na gradskim saobraćajnicama izvršeno presvlačenje i sanacija asfaltnom masom 19.738,72 m² kolovoznih površina u okviru čega je ugrađeno 2.765,76 tona asfalta.
Radovi su počeli u avgustu u skladu sa Ugovorom zaključenim između Opštine Pljevlja i ponuđača ,,CRNAGORAPUT“ AD Podgorica, čija je ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om 248.503,39 eura.
Izvršeni su radovi na 105 saobraćajnica gdje je u potpunosti ili djelimično ugrađen asfalt, a na određenim dionicama sanirana su oštećenja i udarne rupe u gradu.
Ove godine Opština Pljevlja se vodila principom da se ne asfaltira manje od 400 metara dionica, što je dovelo i do određene uštede novca u odnosu na ranije načine asfaltiranja. Time su se stvorili uslovi za dodatno asfaltiranje određenog broja putnih pravaca.
Unapređenje stanja putne infrastrukture u Pljevljima s namjerom podizanja kvaliteta života naših građana i stvaranja uslova za dinamičniji razvoj Pljevalja, biće jedan od prioriteta gradske uprave i u narednoj budžetskoj godini za koju su Nacrtom budžeta Opštine planirana sredstva od 250.000,00 eura za ove namjene.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja