Završna konferencija ReLOaD projekta: Četiri godine jačanja saradnje NVO i lokalnih samouprava

Juče (17. decembar 2020. godine) je u Podgorici održana završna konferencija Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), na kojoj su predstavljeni rezultati nakon skoro četiri godine sprovođenja programa. ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u Crnoj Gori  program se od februara 2017. godine sprovodio u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica i opštinama Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.

Konferenciji su prisustvovale predstavnice Opštine Pljevlja Emina Salihović – sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti i Sanja Đondović – načelnica Odjeljenja koje se pri Sekretarijatu bavi poslovima saradnje sa nevladinim sektorom, koja je ujedno radila na projektu i vršila monitoring nad njegovim sprovođenjem.

Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori otvorila je Konferenciju i naglasila sveukupnost tema koje je ReLOaD podržao i bitnost istih. Istakla je da su se projekti ticali problema društveno isključenih zajednica, zaštite životne sredine, mentalnog zdravlja, mladih, digitalizacije, preduzetništva.

“Praksa koju je ReLOaD uveo, oblikovao i izoštrio, primjer je kako participativni pristup u kombinaciji sa otvorenošću lokalnih samouprava mogu pomoći lokalnim zajednicama, sve u skladu sa najboljim međunarodnim standardima“, kazala je Gašparikova.

Na konferenciji, koja je organizovna uz strogo poštovanje mjera pandemije Covid-19, govorile su i Ana Lorenzen, menadžerka programa iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Jadranka Vukčević, direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Opština Pljevlja je 2017. godine aplicirala kod UNDP-a za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD) i u okviru ovog konkursa odobreno je ukupno 100.000,00 eura za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2018. i 2019. godini, uz učešće opštine od 20.000,00 eura).

Tokom 2018. godine iz sredstava „ReLOaD“ u Pljevljima finansirano je 5 projekata u iznosu od 44.794,00 eura, dok je Konkurs za predaju prijedloga projekata u okviru ReLOaD projekta za 2019. godinu raspisan je 06. juna i trajao je do 19. jula 2019. godine. Konkursom se od 10 prijavljenih projekata finansira pet, u ukupnom iznosu od 74.936,52 eura. Projekti se realizuju do 31. marta 2020. godine.

Sredstvima ovog programa finansirano je ukupno 50 projekata u pet opština, realizovanih od strane 37 nevladinih organizacija i uz učešće oko 7 000 korisnika. Preko pola miliona eura je opredijeljeno kroz 13  konkursa nevladinim organizacijama objavljenim u pet opština, te 25.600 eura za suzbijanje posljedica Covid-19 pandemije i to socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Predstavnice opštine su istakle da je ovaj projekat ojačao povjerenje izmedju NVO sektora i opštine, ističući značaj partnerskog odnosa, te da su male nevladine organizacije ojačale  kapacitete za učešće na projektima koje finansira Evropska unija. Takođe, ovaj projekat je doprinjeo jačanju medjuopštinske saradnje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je program finansiran od strane Evropske unije koji se sprovodio u 6 zemalja i teritorija iz regiona uz primjenu metodologije za finansiranje NVO zasnovane na principima transparentnosti i odgovornosti, po uzoru na praksu u zemljama članicama Evropske unije.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja