JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa sportskih klubova za 2019. godinu

PONIŠTAVA SE  Javni Konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2019.godinu br. 681-514-2019-2 od 30.09.2019.godine objavljen u Pljevaljskim novinama dana 01.10.2019.godine iz tehničkih razloga. Zbog poništavanja prethodnog Javnog Konkursa vršimo raspisivanje novog.

                                                                                       CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
– Sekretarijat za društvene djelatnosti-

Broj: 681-514/2019-4
Pljevlja, 15.10.2019. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 Odluke o finansiranju sporta („Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 8/19 ), člana 2,3,4 i 5 Pravilnika o uslovima, načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstava i kontroli nad realizacijom programa sportskih organizacija br. 681-514/2019-1 od 27.09.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za sufinansiranje programa sportskih klubova za 2019. godinu

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava planiranih Budžetom Opštine Pljevlja za 2019.godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova iz stavke Služba za sport i rekreaciju (093), pozicija 0810,  programa kvalitetnog sporta (43134) u iznosu od 252.000,00 €

Sredstvima iz Budžeta može se sufinansirati program, najviše do 80 % iznosa sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sportski klub na konkurs prijavljuje program za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja, nakon godinu dana od dana osnivanja;
 • Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 • Da su uskladili rad, organizaciju i opšta akta kluba sa Zakonom o sportu Crne Gore (“Sl.list CG”, br.44/18);

Vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • društveni značaj sportske discipline
 • masovnost
 • rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati, broj odigranih zvaničnih utakmica/mečeva u prethodnoj sezoni
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • olimpijski status sporta
 • broj reprezentativaca u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju
 • stručni kadar
 • aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom u sportskom klubu.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje Sekretarijat za društvene djelatnosti, koji se može preuzeti na Građanskom birou opštine Pljevlja, kancelariji br. 2 Sekretarijata i sa web sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Uz obrazac se prilaže:

 • Program rada za 2019. godinu, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava
 • Rješenje o usklađenosti rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18 )
 • Potvrda matičnog saveza o: broju registrovanih takmičara, broju prijavljenih seniorskih ekipa u rangu takmičenja, broju liga po nivoima takmičenja sve do prvog ranga,  ostvarenom uspjehu u prethodnoj sezoni u ekipnim sportovima u seniorskoj konkurenciji, broju prijavljenih uzrasnih kategorija u sistemu takmičenja ekipnih i pojedinačnih sportova, broju prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, ostvarenom uspjehu mlađih selekcija u pojedinačnim i ekipnim sportovima,  ostvarenom uspjehu na zvaničnom KUP takmičenju, broju odigranih zvaničnih utakmica/mečeva u prethodnoj sezoni,  organizaciji zvaničnih državnih i međunarodnih takmičenja koji su u kalendaru nacionalnih saveza, broju reprezentativaca/ki koji su nastupali na zvaničnim utakmicama u nacionalnoj selekciji, ostvarenom uspjehu reprezentativaca takmičara/ki sportskog kluba na međunarodnim takmičenjima,  učešću osoba sa invaliditetom u sportskom klubu
 • Potpisana i pečatirana izjava ovlašćenog lica sportskog kluba o istinitosti podataka

Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2018. godinu dužni su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje (račune, izvode iz banke i sl.). Ukoliko isti ne dostave izvještaje, neće imati pravo učešća na Konkursu za 2019. godinu.

Prijava na Konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje programa sportskih klubova za 2019. godinu“.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova u kancelariji br. 2 Sekretarijata, na tel. 069-300-639 ili putem e-maila sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

OVLAŠĆENO LICE
  Mersudin Halilović

Prijavni obrazac za ekipne sportove možete preuzeti ovdje
Prijavni formular za pojedinačne sportove možete preuzeti ovdje
Izjavu o istinitosti podataka možete preuzeti ovdje