Oдлуке са 4. Сједнице Скупштине општине Пљевља

Одлука о давању сагласности на Рјешење Предсједника општине о именовању Потпредсједника општине Пљевља Одлука о именовању Одбора за Статут и

Detaljnije