Продужава се рок за пријаву на Јавни оглас објављен дана 22.09.2023. године, за уговорно ангажовање инструктора и пописивача за спровођење Пописа становништва

На основу члана 16 став 1 тачка 2 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова („Сл. лист Црне Горе“, бр.140/22)

Детаљније