Обавјештење – онлајн подношење мјесечних пријава прирезa порезу на доходак физичких лица

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ON LINE ПОДНОШЕЊЕ МЈЕСЕЧНИХ ПРИЈАВА ПРИРЕЗA ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА Поштовани обвезници, Управа локалних јавних прихода Oпштине Пљевља

Детаљније