Обавјештење – онлајн подношење мјесечних пријава прирезa порезу на доходак физичких лица

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ON LINE

ПОДНОШЕЊЕ МЈЕСЕЧНИХ ПРИЈАВА ПРИРЕЗA ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Поштовани обвезници,

Управа локалних јавних прихода Oпштине Пљевља почела је са имплементацијом новог пореског софтвера LARIS – модул Прирез порезу на доходак физичких лица.

Овим путем обавјештавамо све обвезнике приреза порезу на доходак физичких лица: правна лица, предузетнике, невладине организације, адвокате, нотаре, стоматолошке ординације као и и књиговодствене агенције које врше књиговодствене услуге својим комитентима, да мјесечне пријаве приреза порезу (образац ОПП-НД), подносе електронским путем, путем дигиталног сертификата преко портала www.laris.me или преко сајта Општине Пљевља

www.pljevlja.me, одабиром опције „Е-СЕРВИСИ ЗА ГРАЂАНЕ“ , а у оквиру њега одабиром опције ПРИЈАВА ПРИРЕЗА ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА.

Подсећамо обвезнике приреза порезу на доходак физичких лица да су сходно Одлуци о прирезу порезу на доходак физичких лица Oпштине Пљевља, дужни  да пореском органу редовно достављају мјесечне Пријаве за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица (образац ОПП-НД). У случају непоступања у складу са обавезом достављања мјесечних пријава Управа локалних јавних прихода Општине Пљевља примијениће казнене одредбе Одлуке, Закона о порезу на доходак физичких лица и Закона о пореској администрацији.

За све додатне информације можете се информисати преко нашег сајта www.pljevlja.me на коме су  дати контакт подаци службеника УПРАВЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА.