Na rekonstrukciju Postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Pliješ“ ove godine biće uloženo oko 800.000 eura

Jedan od glavnih strateških ciljeva Opštine Pljevlja je rješavanje višegodišnjeg problema vodosnabdijevanja Pljevalja. 

Kompletan posao oko unaprijeđenja vodosnabdijevanja je veoma kompleksan i zahtjeva projektovanje i radove u više segmenata isporuke vode za gradsko područje Pljevalja. Kapitalni i najvažniji projekat iz ove oblasti, čijom realizacijom će se značajno poboljšati kvalitet vodosnabdijevanja radi se u više faza, a podrazumijeva radove na rekonstrukciji postojećeg postrojenja za pripremu pitke vode Pliješ, izgradnji novog postrojenja za preradu jezerske vode na Pliješi i izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode „Breznica“ i „Bogiševac“.

U toku su radovi u fabrici za rekonstrukciji postojećeg postrojenja za pripremu pitke vode „Pliješ“, gdje se fazno izvodi i uključuje izmjena svih sistema za pripremu pitke vode. Kompletni radovi, koji su otpočeti u drugoj polovini prošle godine, vrijednosti su oko 800.000 eura, a biće finansirani od strane Uprave za javne radove i Opštine Pljevlja.

U prvu fazu projekta koja je privedena kraju, a koja je podrazumijevala radove na zamjeni filterske ispune za 6 filtera i rekonstrukciju cijevne galerije, uloženo je oko 280.000 eura, a po prvi put izvršena je ugradnja sloja uglja antracita kao nove faze prečišćavanja vode, što će za cilj imati bolji kvalitet vode. Rekonstrukcija cijevne galerije filterskih polja na postrojenju Pliješ podrazumijevala je zamjenu svih 6 cjevovoda cjevne galerije vode za čišćenje filtera, a kako su saopštili iz preduzeća, u toku je nabavka i ugradnja dijela cijevne galerije koji se odnosi na čistu vodu.

Drugom fazom projekta obuhvaćeni su radovi na opremanju postojećih taložnika sa paketima lamela i instalaciji sistema za doziranje koagulanta i floktuanta koji će značajno poboljšati kvalitet vode koja se isporučuje za grad. Vrijednost radova na ovoj fazi iznosiće oko 350.000 eura, a izabrani izvođač radova „Hipering“ doo početkom mjeseca započeo je aktivnosti na realizaciji projekta kroz pripremne radove.

U sklopu druge faze rekonstrukcije, po prvi put se od izgradnje postrojenja osamdesetih godina uvodi metoda prečišćavanja vode koagulacijom i flokulacijom, što će rezultirati smanjenjem mutnoće izvorske i jezerske vode tokom procesa taloženja.

Završnu, treću fazu koja se odnosi na ugradnju SCADA sistema automatskog upravljanja sistemom, finansiraće Opština Pljevlja, a radove će izvoditi doo „Vodovod“ Pljevlja sa partnerima. Ugradnjom SCADA sistema izvršiće se povezivanje jedinica sistema vodosnabdijevanja PPV „Pliješ“, pumpna stanica Podpliješ, pumpna stanica Breznica, Bogiševac – pumpna stanica Podbogiševac. Uvođenjem ovog sistema, procijenjene vrijednosti radova oko 100.000 eura omogućiće se brže, efikasnije i modernije rukovođenje sistemom vodosnabdijevanja u Pljevljima.

Završetkom projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu pitke vode „Pliješ“, koja za osnovni cilj ima adaptaciju i sanaciju postojećeg postrojenja, sa intencijom poboljšanja kvaliteta pitke vode i boljeg vodosnabdijevanja, omogućiće se nastavak pružanja kvalitetnije usluge prerade pitke vode iz akumulacije Otilovići i izvora u Potpeću. Predviđena je, za naredni period, i izgradnja nove fabrike za preradu jezerske vode, čija se izgradnja očekuje u narednih nekoliko godina.

Opština Pljevlja u ovogodišnjem Budžetu predvidjela je sredstva u iznosu od pola miliona eura za primarni cjevovod od postrojenja na Pliješi do grada, kao i sredstva u iznosu od 200.000 eura za sekundarnu mrežu u gradu.

Imajući u vidu kompleksan sistem vodosnabdijevalja gdje se grad snabdijeva vodom sa više vodoizvorišta, tri iz pravca Odžaka, izvorišta Breznica i Jugoštica i iz akumulacije Otilovići, gdje zbog dotrajalosti cijevi dolazi do gubitka vode i do 70%, te česte neispravnosti, lokalno preduzeće DOO „Vodovod“ Pljevlja u periodu od 2014. do 2019. godine uradilo je više projekata koji se tiču vodosnabdijevanja i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Zamijenjeno je oko 6.600 m vodovodnih cijevi, urađeno je oko 2800 m kanalizacionih cijevi, dok je u naselju Ševari riješeno i zamijenjeno oko 1700 m kanalizacione mreže. Tokom prethodne godine značajno je smanjen gubitak vode u centralnom gradskom jezgru, sa 80% na 20%.

Kompletna realizacija ovog za Pljevljake strateškog projekta završiće se izgradnjom novih fabrika na Breznici i Bogiševcu, sa odgovarajućom tehnologijom za prečišćavanje vode za piće. U tom smislu Opština Pljevlja je u saradnji sa Vladom Crne Gore i Vladom Republike Slovenije obezbijedila potrebna finansijska sredstva za izgradnju postrojenja koje napaja vodom potrošače iz niske zone. U realizaciju ovih radova čija je vrijednost 1,6  miliona eura, krenuće se tokom ove godine.

Kabinet predsjednika Opštine