ИНВЕСТИЦИЈА У АКТИВНИЈИ  ЖИВОТ  ШКОЛАРАЦА:   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И МЛАДЕ  ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА ДОНИРАЋЕ СПОРТСКЕ РЕКВИЗИТЕ СВИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА

Секретаријат за спорт и младе Општине Пљевља ће у наредном периоду, а у оквиру својих надлежности, реализовати активност која се

Detaljnije

ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ БИЦИКАЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

Секретаријат за спорт и младе општине Пљевља расписао је Јавни позив за Субвенционисање куповине бицикала за 2023. годину. Буџетом за

Detaljnije

J A V N I P O Z I V Za“Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Br.UPI-07-614/22-1212/1                                                                                         datum: 02.11.2022.godine Na osnovu člana 26 Odluke o finansiranju sporta(„Sl.list CG-opštinski propisi“, br.08/19 i

Detaljnije