J A V N I P O Z I V Za“Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Br.UPI-07-614/22-1212/1                                                                                         datum: 02.11.2022.godine Na osnovu člana 26 Odluke o finansiranju sporta(„Sl.list CG-opštinski propisi“, br.08/19 i

Detaljnije