ПОСЛИЈЕ 15 ГОДИНА ОПШТИНА ПЉЕВЉА НАБАВИЛА ВОЗИЛО СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ

Општина Пљевља је из опредјељених буџетских средстава набавила ново возило за потребе Секретаријата за привреду- Служба за пољопривреду, чија вриједност

Detaljnije

ЂАЦИ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ У ЕДУКАТИВНОЈ ПОСЈЕТИ ЈУ ЗА СМЈЕШТАЈ, РЕХАБИЛИАТАЦИЈУ И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ КОРИСНИКА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ПОДГОРИЦА

Секретаријат за спорт и младе општине Пљевља у сарадњи са Јавном установом за смјештај, рехабилитацију и ресоцијализацију корисника психоактивних супстанци

Detaljnije