Доступно Европско интернет истраживање о дрогама (EWSD 2024)

Институт за јавно здравље Црне Горе , у сарадњи са Министарством здравља Црне Горе и Европским центром за мониторинг дрога и зависности о дрогама (ЕМCDDA) спроводи Европско интернет истраживање о дрогама за 2024. годину.

Општи циљ истраживања је добијање инфорамција о праксама и обрасцима употребе дрога, о начинима набавке, цијенама супстанци, уобичајеним количинама које се купују и користе, начину употребе, карактеристикама тржишта, итд.

Ови подаци, уз друге, етаблиране методе процјене, омогућавају креаторима политике и истраживачима бољу процјену и разумијевање пракси и образаца употребе дрога, како на тржишту ЕУ тако и на националном нивоу.

Циљна популација истраживања су пунољетне особе које су користиле неку од сљедећих супстанци: канабис, кокаин, екстази/МДМА, амфетамине, метамфетамине, НПС (нове психоактивне супстанце) , хероин или кетамин.

Упитник се испуњава искључиво електронским путем (онлајн) на EU Survey платформи, а за учешће је потребно од 10 до 35 минута, зависно од броја модула које испитаник/ца изабере да одговори. У истраживању могу учествовати и особе из других земаља које живе у Црној Гори, одабиром опције упитника на енглеском језику.

Треба нагласити да је истраживање у потпуности анонимно, а повјерљивост података осигурава се процедуром истраживања и складиштења података – не траже се идентификациони подаци, а упитник се испуњава на онлајн платформи која задовољава све услове легислативе о заштити података личности, не користе се токени, не региструју се нити складиште IP адресе рачунара са којих се испуњава упитник.

Промотивна кампања траје 6 недјеља почев од 27. маја 2024. године.

Задатак Канцеларије за превенцију болести зависности која је организациона јединица Секретаријата за спорт и младе јесте да промовише ово истраживање током цијелог периода имплементације путем расположивих средстава комуникације.

 Линк за анкету: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Montenegro?surveylanguage=ME