Energetskim pregledom objekata do energetski efikasnih domova


U cilju poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja, Opština Pljevlja kroz realizaciju sopstvenog budžeta nastavlja sa mjerama energetske efikasnosti objekata, tako što je kroz kapitalnim budžetom opredijeljeno za ove namjene 560.000 eura, i to 280.000 eura za mjere energetske efikasnosti za objekte koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici, a dodatnih 280.000 eura za mjere energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja na teritoriji grada.
Tenderska procedura za otvoreni postupak javne nabavke, koji se odnosi na izradu Izvještaja o izvršenom detaljnom energetskom pregledu za zgrade koje se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici u Pljevljima, koju sprovodi Opština Pljevlja, završava se u utorak, 15. juna
Cilj energetskog pregleda objekata koji je predmet otvorenog postupka javne nabavke je identifikacija trenutnog stanja potrošnje energije, analiza isplativih mjera energetske efikasnosti, koje će smanjiti potrošnju energije, troškove za energiju, emisiju gasova sa efektom staklene bašte, kao i održavanje toplotnog komfora u zgradama na odgovarajućem nivou.
Zbog neophodnosti određivanja prioriteta u programu, pljevaljska lokalna samouprava pristupa izradi Izvještaja o energetskom pregledu za svaku zgradu koja se grije iz kotlarnice u Skerlićevoj, ukupne bruto površine objekata 26.180 m2 za 21 objekat. Izborom izvođača, definisaće se obim radova na osnovu postojećeg stanja objekata, odnosno po predloženim varijantama mjera odrediće se specifična potrošnja toplotne energije za svaku zgradu i mjeru ponaosob, kao i efekti smanjenja zagađenja.
Izvještaj, prema tenderskog dokumentaciji mora da sadrži podatke o potrošnji energije svake zgrade ponaosob, podatke o usklađenosti karakteristika zgrade, odnosno objekta sa tehničkim propisima o energetskim karakteristikama zgrada i drugim propisima o energetskoj efikasnosti, procjenu energetske efikasnosti sa indikatorima na osnovu kojih je izvršena procjena, predlog mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske efikasnosti sa procjenom uštede energije i načinom njenog utvrđivanja u varijantama, procjenu ekonomske isplativosti sprovođenja mjera za poboljšanje energetske efikasnosti za svaku varijantu, preporuke za upravljanje energijom u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, rekapitulaciju energetskih mjera u građevisnkom dijelu sa procijenjenom vrijednsoti radova i tabelu specifične potrošnje toplotne energije po varijanrama i sa optimalnom varijantom.
Procijenjena vrijednost predmeta javne nabake je 24.793,39 eura, a nakon izbora izvođača, i izrade Izvještaja, Opština Pljevlja će putem javnog poziva krenuti u proceduru energetskog opremanja prioritetnih stabmenih zgrada koje koriste grijanje iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici.
Programom energetske efikasnosti, Vlada Crne Gore je tokom 2020. godine opredijelila oko 500.000 eura za implementaciju mjera na objektima koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici, a uspješnom realizacijom programa, 11 zgrada užeg gradskog jezgra za koje je energetski pregled izvršen donatorskim sredstvima UNDP-ja, je potpuno energetski efikasno i spremno dočekalo zimsku sezonu 2020/2021.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja