IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja formirala je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja. Radna grupa je pripremila Nacrt Odluke i isti dostavila na uvid Sekretarki Sekretarijata za društvene djelatnosti.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja organizovao je javnu raspravu u postupku donošenja Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja. Javni poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja, u jednom terminu RTV Pljevlja i u  Pljevaljskim novinama dana 15.12.2020. godine. 

Javna rasprava, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 31. 12. 2020. godine. Centralna javna rasprava zakazana je i održana 23.12.2020. godine u Službi menadžera Opštine Pljevlja. Javnoj raspravi su prisustvovali Emina Salihović, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja i predstavnica Radne grupe za izradu Odluke. Na Centralnoj javnoj raspravi nije bilo učesnika, osim medija sa teritorije opštine Pljevlja.

Programom Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o stipendiranju studenata propisano je  da se predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: sanja.djondovic@pljevlja.co.me do isteka roka za javnu raspravu. Do isteka roka za javnu raspravu, nije bilo primjedbi na Nacrt iste.

                                                                                                     S E K R E T A R K A

                                                                                                       Emina Salihović