Izvršena nabavka i raspodjela sjemena travno – djetelinskih smješa

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja je u okviru Agrobudžeta za 2021. godinu, kroz podsticajnu mjeru ,,Podrška ratarskoj proizvodnji“, a na  osnovu Javnog poziva,  izvršila nabavku  sjemena travno – djetelinskih smješa.

Nabavljeno je ukupno 1904 kg u vrijednosti od 6.519,30 eura za 29 poljoprivrednih proizvođača, što je  je  dovoljno za sjetvu na 47,6 ha.

Korisnici  ove mjere su  poljoprivrednici koji  su ispunjavali uslove po Javnom  pozivu,  iz sela gdje su su slabo zastupljene površine pod vještačkim livadama i to: Maoča, Bobova, Šula, Rađevića, Vrulje, Mataruga, Meljaka, Bukovice, Potkovača, Krća i Kozice.  Proizvođač sjemena je Semenarna – Ljubljana a  raspodjela  izvršila 18. maja 2021. godine u prostoru dobavljača Veletex iz Podgorice  – Vrtni centra KALIA – Pljevlja.

U periodu od 2015. do 2021. godine Opština Pljevlja je na ovaj način podržala osnivanje vještačkih livada na površini od ukupno 235 ha.  

                                                        Sekretarijat za privredu Opštine Pljevlja