J A V N I P O Z I V Za“Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Br.UPI-07-614/22-1212/1                                                                                         datum: 02.11.2022.godine

Na osnovu člana 26 Odluke o finansiranju sporta(„Sl.list CG-opštinski propisi“, br.08/19 i 20/20), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e:

J A V N I    P O Z I V

Za“Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu

I-Pozivaju se sportske organizacije-sportski klub, sportsko-rekreativno društvo, školsko sportsko društvo, sportske organizacije lica sa invaliditetom(klub ili društvo), registrovane na teritoriji opštine Pljevlja u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore(„Sl.list CG“, br.44/18), da dostave svoje obrazložene predloge za „Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu, i to u sledećim kategorijama:

1.najbolji sportista

2.najbolja sportistkinja

3.mladi perspektivni sportista

4.mlada perspektivna sportistkinja

5.sportska ekipa godine

6.sportski radnik godine

7.trener godine

II-Predloge na propisanom obrascu dostavljati u zatvorenoj koverti na adresu opština Pljevlja-Sekretarijat za društvene djelatnosti (Komisija) sa naznakom „Dodjela godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2022.godinu, predlozi se mogu dostavljati u periodu od 15.11.2022.godine zaključno sa 05.12.2022.godine.

III-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji br.32 opštine Pljevlja u vremenu od 11.00h-14.00h, na broj telefona 069-328-408 i na e-mail: borjan.dzogaz@pljevlja.co.me.

IV-Javni poziv će biti objavljen u Pljevaljskim novinama i na zvaničnom sajtu opštine Pljevlja od 15.11.2022.godine.

Obrazac za izbor sportiste godine možete preuzeti OVDJE.

       SEKRETARKA

      Emina Salihović