Jasen” doo najpovoljniji ponuđač za nabavku peleta – isporuka počinje sledeće sedmice

Pljevaljska firma “Jasen” doo i ove godine je jedini ponuđač za nabavku peleta koji Opština Pljevlja dodjeljuje već sedmu godinu uzastopno, po subvencioniranim cijenama.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, za korišćenje peleta po subvenicioniranim cijenama upućeno je 928 zahtjeva, od čega je prijavljeno 774 dosadašnjih i 154 nova korisnika, a očekuje se da isporuka počne tokom sledeće sedmice.
Jedna paleta, odnosno 1005 kilograma peleta, iznosiće 183,95 eura sa uračunatim PDV-om, od čega će Opština Pljevlja imati obavezu da plati polovinu, a drugu polovinu će plaćati korisnik.

Opština Pljevlja formiraće Komisiju koja će, takođe krenuti u provjeru ispunjavanja uslova novoprijavljenih korisnika za ovu povoljnost.
Iz Sekretarijata su podsjetili da će korisnik biti u obavezi da plati 92,00 eura za jednu paletu, čija težina je 1005 kilograma. Plaćanje će se vršiti na žiro – račun 535-15424-76 kod Prve banke, a građani će dan ranije biti obaviješteni o redoslijedu uplate i načinu isporuke energenta.

Raspodjelu peleta građanima po subvencioniranim cijenama Opština Pljevlja realizuje od 2015. godine, a do danas za ove namjene utrošeno je preko 1.8 miliona eura, od čega je polovinu sredstava obezbijedila pljevaljska lokalna samouprava u saradnji sa Vladom Crne Gore, a korisnici energenta bili su u obavezi platiti ostatak.

Napominjemo građane koji su konkurisali za pelet a nisu izmirili poreske obaveze na objekte prema Opštini Pljevlja, da to urade u narednih dva mjeseca, kako ne bi izgubili pravo na korišćenje subvencije.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja