Opština Pljevlja i ove godine učestvuje u finansiranju nabavke materijala za izgradnju i rekonstrukciju seoskih vodovoda

Direkcija za izgradnju i ove godine je raspisala javni konkurs za učešće u finansiranju seoskih vodovoda, koji se odnosi na raspodjelu budžetskih sredstava Opštine Pljevlja u iznosu od 10.000,00 eura – za nabavku materijala za izgradnju i rekonstrukciju seooskih vodovoda.

Kako je nevedeno u tekstu konkursa, korisnici finasijskih sredstava za nabavku materijala mogu biti pravna lica, preduzetnici, fizička lica i grupe građana sa područja seoskih mjesnih zajednica na čijoj teritoriji se rješava pitanje vodosnabdijevanja.

Konkurs je otvoren do 25. juna 2021. godine, a svi zainteresovani građani dodatne informacije mogu dobiti u kancelariji Direkcije za igradnju i investicije u periodu od 11-14 časova.

Prijave se dostavaljaju na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, a potrebna dokumentacija je: zahtjev preko mjesne zajednice sa podacima o broju korisnika, vrsti i količini traženog materijala, riješenim imovinskim odnosima; vodni uslovi izdati od nadleženog organa lokalne uprave ne starije od jedne godine; profaktura za traženi materijal od strane isporučioca materijala; ovlašćenje mjesne zajednice za lice koje će preuzeti matirijal nakon konačnog izvještaja komisije i izdatog rješenja.

Kako je navedeno u tesku, ranije podnešeni zahtjevi nadležnim opštinskim organima moraju biti obnovljeni u skladu sa uslovima konkursa.

Tekst konkursa sa navedenim uslovima prijave i potrebnom dokumentacijom može se pogledati na linku:

https://pljevlja.me/wp-content/uploads/2021/06/javni-konkurs-2021.pdf

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja