JAVNI POZIV

Na osnovu člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ), Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorske analize Opštine Pljevlja radi utvrđivanja  prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2021. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će 23. jula 2021. godine, sa početkom u 12:00 časova u maloj Sali Skupštine opštine Pljevlja održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblastima: BRIGA O MLADIMA ( Podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi kroz informisanje i promovisanje zapošljavanja; Promocija obrazovanja kod marginalizovanih ciljnih grupa  (romska populacija); Povećanje nivo informisanja mladih o zdravim stilovima života ),  ZAŠTITA STARIJIH LICA (Povećati kvalitet i dostupnost usluga socijalne zaštite za starija lica ), ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ( Omogućiti inkluzivno obrazovanje na svim nivoima, za sve učenike i studente sa invaliditetom, uključujući i obrazovanje odraslih lica sa invaliditetom), ZAPOŠLJAVANJE ( Unapređenje preduzetništva ), ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ( Unapređenje i razvoj infrastrukture i usluga, Zaštita i očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima; Unapređenje stanja prirodnih resursa ).

Zbog ograničenja broja mjesta, konsultacijama može prisustvovati samo jedan predstavnik po organizaciji.

Prisustvo predstavnika/ca organizacije na konsultativnom sastanku je neophodno potvrditi najkasnije do 22. jula 2021. godine do 15:00 časova na mejl adresu sekretarijatzadrustvene@yahoo.com  

Pored navedenog, predstavnici/e nevladinih organizacija mogu svoje komentare na macrt sektorske analize poslati i putem mejla na adresu: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com  najkasnije do 23. jula 2021. godine do 15:00 časova.

Sektorska analiza za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2021. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata

                                                        S E K R E T A R K A

Emina Salihović

Kontakt osoba: Sanja Đondović

tel: 069-309-340

email: sanja.djondovic@pljevlja.co.me