JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje 3 (tri) predstavnika/-ce

Opština Pljevija, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih
poslova ( „Sl.Iist RCG-opštinski propisi, br. 25/05), a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje
organa dravne uprave i nevladinih organizacija ( „Sl.list CG, br. 7/12), upuáuje nevladinim organizacijama
JAVNI POZIV

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *