Kampanja na prevenciji narkomanije

Povodom obilježavanja predstojećeg 26. juna Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite tgovine drogama, Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti podržala je održavanje Kviza „Prevencija narkomanije“ dana 06.06.2019. godine. koji za cilj ima informisanje učenika o štetnosti zloupotrebe droga. Kviz se tradicionalno održava već desetu godinu a učešće na istom  ostvarili su učenici I-ih i II-ih razreda Gimnazije „Tanasije Pejatović“  koji su izborili plasman u polufinalnom  takmičenju. Ovom kvizu prethodio  je čitav niz radionica i takmičenja koji se organizuju u okviru izbornog predmeta Hemija i život koji vode profesorice Rosanda Terzić i Munira Dešević.

Podrška Kancelarije za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti opštine Pljevlja sastoji se u obezbjeđivanju nagrada za tri prvoplasirane ekipe (novčana vrijednost u iznosu od 300,00 eura) raspoređene na sledeći način:

1.     Mjesto 150,00eura

2.     Mjesto 100,00eura

3.     Mjesto   50,00eura

Ove godine obezbjeđeno je i 30 majica koje su podijeljene učesnicima kviza kao i njihovim edukatorima.

Druga aktivnost koja će se realizovati povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite tgovine drogama, odnosi se na gostovanje u opštini Žabljak sa amaterskom predstavom „Ne počinji“  koju izvode polaznici  Dramsko-recitatorske sekcije OŠ „Ristan Pavlović“. Ova aktivnost je organizovana u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije opštine Žabljak. Predstava će se održati 10.06.2019. godine sa početkom u 11h u Domu kulture Žabljak. Ciljna grupa koja će prisustvovati izvođenju predstave jesu učenici 6-ih, 7-ih i 8-ih razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Žabljak.