Javni poziv podrške malim i srednjim preduzećima – Opština Pljevlja

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu koji se realizuje u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, kroz grant šemu »Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama Crne Gore«, u skladu sa Ugovorom broj CFCU/MNE/184, Opština Pljevlja, u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid.

Raspisuje se:

Poziv za male grantove podrške malim i srednjim preduzećima i podsticanja programa obuke na radnom mjestu

Referentni broj:  CFCU/MNE-184_SMEs-sg1

Predmet poziva

Opšti cilj ovog poziva za projekte je kreiranje modela podrške poslodavcima iz ciljanih opština u smjeru doprinosa opipljivom i dugoročnom uticaju na njihovu kompetitivnost, održivost, i kapacitete da kreiraju nova radna mjesta.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata namjenjen je malim i srednjim preduzećima sa područja Opštine Pljevlja i još 13 manje razvijenih Opština (Danilovgrad, Plužine, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Šavnik, Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Plav, Gusinje, Andrijevica and Petnjica) kroz partnerstvo sa malim i srednjim preduzećima iz Opštine Pljevlja.

Uslovi za prijavu na poziv

Da bi se kvalifikovao za mali grant, vodeći aplikant mora biti:

  • Pravno lice;
  • Registrovan prije objave Poziva za selekciju poslodavaca;
  • Biti poslodavac;
  • Biti ekonomski operativan i redovno dostavljati finansijske iskaze nadležnim organima;
  • Pripadati privatnom sektoru;
  • Njegovo poslovanje i registracija mora biti u Opštini Pljevlja, ili u ostalih 13 ciljanih opštine u slučaju aplikacije u okviru Lot2;
  • Biti posvećen poštovanju principa dostojanstvenog rada;
  • Da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom, a ne da djeluje kao posrednik.

Planirani budžet

Ukupna opredijeljena suma za realizaciju grant šeme je 200.000,00, EUR. Visina grantova će se određivati prema broju korisnika koje poslodavci angažuju u okviru obuke na radnom mjestu u iznosu od 4.000,00 EUR po korisniku.

Minimalni iznos granta je 8.000,00 EUR.

Maksimalni iznos granta je 40.000,00 EUR.

Indikativno, finansijska podrška će se dodjeljivati na sljedeći način:

•             LOT1: je posvećen projektima preduzetnika i kompanija koje imaju sjedište u Pljevljima

•             LOT2:  je namenjen za partnerske projekte dvije ili više kompanija sa teritorije ostalih 13 opština, pod uslovom da je jedan od partnera ili nosilac projekta kompanija iz Pljevalja.

Način, vrijeme i mjesto podnošenja prijave 

Potpuni obrazac za prijavu (prijavni obrazac, budžet, Izjava vodećeg aplikanta i mandat koaplikanta, De minimis deklaracija za vodećeg aplikanta, kao i dodatna dokumentacija) mora biti dostavljen u elektronskom formatu putem e-pošte uključujući u naslovu:

  • Referentni broj i naziv poziva za podnošenje prijedloga projekata (CFCU/MNE-184_SMEs-sg1), zajedno sa,
  • Naziv vodećeg aplikanta

Poslati na sledeću email adresu:

razvoj.preduzeca@pljevlja.co.me

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Opštine Pljevlja i dobitnika malog granta urediće se posebnim ugovorom. 

Rok za podnošenje aplikacija je 30.4.2022. do 23:59 sati (UTC+2). Prijava primljena nakon isteka roka biće odbijena.

„Ovaj dokument je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Opštine Pljevlja i ne odražava nužno stavove Evropske unije.”

Aplikacioni formular možete preuzeti OVDJE.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.