JAVNI POZIV ZA EKSPERTE

Pojašnjenje projekta

Opština Pljevlja sprovodi projekat “VUNA” (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) u okviru INTERREG VB Jadransko-jonski Program 2014-2020. Ovaj projekat, kojim rukovodi Tehnološki Park Pordenone SCPA, sprovodi se u šest Jadransko-jonskih država: Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Grčkoj. Iako je vuna duboko ukorijenjena u našem kulturnom nasleđu, danas se rijetko prerađuje, a tržišni potencijal proizvoda od vune je potcijenjen.

Ciljevi

Opšti cilj projekta “VUNA” je da se valorizuje vuna kao bitan prirodni resurs i da se zaštiti kulturno nasleđe ručno pravljenih proizvoda od vune. Za potrebe realizacije paketa WP4 ADRION Wool brand development- Wool brand strategy Inputs, neophodno je od strane eksperta obraditi:

  • Inpute za interregionalnu strategiju brendiranja (Inputi koje je potrebno pripremiti, odnose se na sjeverni region Crne Gore i iste je potrebno pripremiti zajedno sa ekspertima angažovanim od strane Opštine Žabljak)

Rok za pripremu inputa je do 15.februara 2022. 

Cilj ovog otvorenog poziva je da se:

  • identifikuju eksperti koji će biti kontaktirani kroz dalji proces nabavke.

Prihvatljivi aplikanti:

– eksperti sa završenom visokom stručnom spremom;

– eksperti koji na poslovima vezanim za brendiranje, a koji zahtijevaju univerzitetsku diplomu, imaju najmanje 5 godina radnog iskustva,

– eksperti koji imaju iskustva na izradi sličnih dokumenata vezanih za brendiranje startegija, studija

Svi prihvatljivi aplikanti su pozvani da pošalju pismo interesovanja, navodeći:

  • kontakt detalje,
  • radno iskustvo na poslovima vezanim za brendiranje,
  • radno iskustvo na izradi sličnih dokumenata vezanih za brendiranje- startegija,studija
  • motive za učešće u VUNA projektu.

Pismo interesovanja treba poslati na sledeću mejl adresu: natasa.markovic@pljevlja.co.me, sa napomenom: “VUNA otvoreni poziv za eksperte”.

Ekspertima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva biće poslat poziv za dostavljanje zvanične ponude.

Krajnji rok za apliciranje

Ovaj je poziv otvoren je do 21.01.2022. godine do 12:00 h.

Napomena: Svi eksperti će biti pozvani da postanu članovi međuregionalne Jadransko-jonske mreže za vunu, i na taj način će steći međunarodnu promociju i mogućnost profesionalne razmjene između umjetnika i zanatlija u svim VUNA regionima

Pljevlja, 18.01.2022. godine