JAVNI POZIV ZA EKSPERTE

Pojašnjenje projekta

Opština Pljevlja sprovodi projekat “VUNA” (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) u okviru INTERREG VB Jadransko-jonski Program 2014-2020. Ovaj projekat, kojim rukovodi Tehnološki Park Pordenone SCPA, sprovodi se u šest Jadransko-jonskih država: Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Grčkoj. Iako je vuna duboko ukorijenjena u našem kulturnom nasleđu, danas se rijetko prerađuje, a tržišni potencijal proizvoda od vune je potcijenjen.

Ciljevi

Opšti cilj projekta “VUNA” je da se valorizuje vuna kao bitan prirodni resurs i da se zaštiti kulturno nasleđe ručno pravljenih proizvoda od vune. Za potrebe izrade ,,Inter-regionalne strategije za vunu“ neophodno je od strane eksperta obraditi:

  • Studiju o poboljšanju kvaliteta vune i rasa ovaca
  • Studiju o kapacitetima za preradu vune
  •  Lokalnu strategiju.

Rok za izradu dvije studije je 25. decembar 2021. godine,  a za izradu strategije 31. januar 2022. godine.

Cilj ovog otvorenog poziva je da se:

  • identifikuju eksperti koji će biti kontaktirani kroz dalji proces nabavke.

Prihvatljivi aplikanti:

  • eksperti sa završenom visokom stručnom spremom, koji na poslovima vezanim za ovčarstvo ili vunu, a koji zahtijevaju univerzitetsku diplomu, imaju najmanje 5 godina radnog iskustva.

Svi prihvatljivi aplikanti su pozvani da pošalju pismo interesovanja, navodeći:

  • kontakt detalje,
  • radno iskustvo na poslovima vezanim za ovčarstvo ili vunu,
  • radno iskustvo na konsultantskim poslovima na projektima i
  • motive za učešće u VUNA projektu.

Pismo interesovanja treba poslati na sledeću mejl adresu: natasa.markovic@pljevlja.co.me, sa napomenom: “VUNA otvoreni poziv za eksperte”.

Ekspertima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva biće poslat poziv za dostavljanje zvanične ponude.

Krajnji rok za apliciranje

Ovaj je poziv otvoren je do 10.12.2021. godine do 12:00 h.

Napomena: Svi eksperti će biti pozvani da postanu članovi međuregionalne Jadransko-jonske mreže za vunu, i na taj način će steći međunarodnu promociju i mogućnost profesionalne razmjene između umjetnika i zanatlija u svim VUNA regionima.

Kontakt telefon: +382 67 087 553