JAVNI POZIV za mjeru Finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnim područjima za 2022.godine

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere „Finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnim područjima“

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  MPŠV, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 ,30/17 i 51/17 ).  

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podršku mogu ostvariti  :

 • Bračni parovi koji žive na ruralnom području, isključivo se bave poljoprivredom, nalaze se u Registru poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV i mlađi su od 45 godina
 • Bračni parovi koji žive na ruralnom području, isključivo se bave poljoprivredom, nalaze se u Registru poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV, mlađi su od 45 godina, a dobiju prinovu  u 2022.godini

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV
 • Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi koji žive na ruralnom području i isključivo se bave  poljoprivredom

Podršku mogu ostvariti  mladi bračni parovi ukoliko su oba supružnika nezaposlena i mlađa od 45 godina života

 • Korisnik podrške  mora biti državljanin Crne Gore

VISINA PODRŠKE

 • ·         Za bračne parove koji žive na ruralnom području, isključivo se bave poljoprivredom, nalaze se u Registru poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV i mlađi su od 45 godina, podrška iznosi 400,00€.
 • Bračni parovi koji ispunjavaju prethodne kriterijume, po osnovu rođenja djeteta u 2022.godini , mogu ostvariti podršku u iznosu od 400,00 €.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU PODRŠKE

Podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopiju Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Uvjerenje o prebivalištu ( MUP)
 • Potvrdu Mjesne zajednice da podnosilac živi na ruralnom području i bavi se poljoprivredom 
 • Dokaz da su oba supružnika nezaposlena (ZZZCG ili Fond PIO)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (Opština)
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopiju žiro računa podnosioca Zahtjeva

Ukoliko se radi o podršci za rođenje djeteta u 2022.godini, potrebno je dostaviti i Izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine  do  31.12. 2022.godine.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu kontrolu i donijeti Rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona 069/308-199 i na e-mail: natasa.vukovic@pljevlja.co.me

Z A H T J E V ZA DODJELU PODRŠKE “FINANSIJSKA PODRŠKA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA U RURALNIM PODRUČJIMA” možete preuzeti OVDJE.