JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Podrška osiguranju poljoprivredne proizvodnje” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške – “Podrška osiguranju poljoprivredne proizvodnje”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE I PREDMET PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17 )

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška za upravljanje rizicima u poljoprivredi sastoji se iz:

 • Finansiranje dijela troškova osiguranja od šteta  na poljoprivrednim usjevima
 • Finansiranja dijela troškova osiguranja od šteta na stočnom fondu

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI I VISINA PODRŠKE

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
 • Korisnik podrške mora biti državljanin Crne Gore (kopija lične karte)
 • Registrovana poljoprivredna gazdinstva za osiguranje od šteta na usjevima i stočnom fondu, moraju biti u sistemu osiguranika kod osiguravajućih društava koja su sklopila sporazum o sufinansiranju osiguranja poljoprivredne proizvodnje sa MPŠV
 • Podnosilac pravo na podršku ostvaruje za kalendarsku godinu u kojoj je polisa zaključena
 • Kod osiguranja životinja, neophodno je da se vrše redovni veterinarski pregledi i da su ispunjene sve propisane mjere za držanje i upotrebu životinja.
 • Kod osiguranja usjeva i plodova, neophodno je da su ispunjene sve agrotehničke mjere i dobra poljoprivredna praksa

Podrška za osiguranje od šteta na poljoprivrednim usjevima i stočnom fondu  iznosi  25% polise osiguranja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  DODJELU  PODRŠKE

Nakon završetka investicije, podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine) 
 • Kopiju Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Originalni dokaz ( Polisa osiguranja)
 • Fotokopiju lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopiju žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine  do  20.12.2022.godine.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail:

natasa.vukovic@pljevlja.co.me, danko.sarancic@pljevlja.co.me

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE” – AGROBUDŽET 2022.god. možete pogledati OVDJE.