ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ БИЦИКАЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

Секретаријат за спорт и младе Oпштине Пљевља је Буџетом за 2024. годину опредијелио средства за Програм рекреације грађана, кроз субвенционисање Куповине бицикала у висини до 50% цијене, а највише до 120,00€ од износа цијене бицикла.

Циљ додјеле субвенција јесте промоција здравих стилова живота, рекреације као и очување животне средине.

Право учешћа за додјелу субвенције имају сви грађани/ке Општине Пљевља, који испуњавају сљедеће опште услове:

–         Имају мјесто пребивалишта на територији општине Пљевља

–         да је једини члан/ица породице који је аплицирао за субвенцију

–         да није добитник средстава субвенције за бицикла из 2023. године

Право на субвенцију за куповину бицикала стиче првих 80 грађана/ки који су испунили услове Јавног позива

Обавезни дио пријаве су:

  1. Образац – Захтјев за додјелу субвенције (Прилог 1)
  2. Копија личне карте
  3. Копија текућег жиро – рачуна
  4. Потврда о пребивалишту (издаје МУП)
  5. Увјерење о кућној заједници (издаје Општина)
  6. Понуда из продавнице бицикала у виду предрачуна са прецизном спецификацијом, ( предрачун може бити само са територије Црне Горе).

Рок за подношење пријава траје од 1. 4. 2024. године закључно са 20. 4. 2024. године (у 15 часова).