JAVNI POZIV ZA UPIS U EVIDENCIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 29 stav 1 tačka 1 Odluke o finansiranju sporta (“Sl.list CG – Opštinskipropisi”,  br.08/19 i 20/20) I člana 31 Pravilnika o uslovima načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstva I kontroli nad realizacijom programa sportskih organizacija br.UPI-07-614/23-62/1 od 25.01.2023. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS U EVIDENCIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2023. GODINU

Pozivaju se sportske organizacije (sportski klubovi, sportsko-rekreativna društva, sportska školska društva, sportske organizacije lica sa invaliditetom – klubovi ili društva) koje su registrovane na teritoriji opštine Pljevlja da se upišu u Evidenciju sportskih organizacija opštine Pljevlja za 2023. godinu.

Uz prijavni obrazac dostaviti:

  • Rješenje o registraciji iz Ministarstava sporta I mladih Crne Gore (da su sportske organizacije registrovane na osnovu Zakona o sportu Crne Gore (”Sl.list-CG”br.44/18).

Prijavni obrazac za upis u Evidenciju sportskih organizacija može se preuzeti na šalteru Građanskog biroa, u kancelariji br.32 opštine Pljevljaina web sajtu www.pljevlja.me

Javni poziv za upis u Evidenciju sportskih organizacija za 2023. Godinu otvoren je od 06.03.2023. godine, zaključno sa 20.03.2023. godine do 15 h.

Prijavni obrazac možete pogledati OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj: 069-328-408, e-mail: borjan.dzogaz@pljevlja.co.me ili u Kancelariji br.32 opštine Pljevlja.