Poziv za prijavu na seriju vebinara o pravednoj energetskoj tranziciji regiona uglja sa Zapadnog Balkana i iz Ukrajine

Serija vebinara „Pravedna energetska tranzicija na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini”, sagledaće mogućnosti i dosadašnja iskustava stečena u procesu postepenog eliminisanja upotrebe uglja u regionima koji ekonomski zavise od ovog fosilnog goriva. U cilju što realnijeg sagledavanja procesa tranzicije biće razmatrane teme društvenih i privrednih promjena iz perspektive regiona uglja i analizirani primjeri iz Evropske unije, sa Zapadnog Balkana i iz Ukrajine. Na vebinarima će učestvovati  eksperti iz oblasti pravedne tranzicije, kao i predstavnici regija u fokusu.

Vebinari su dio Inicijative za regione ulja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini i obuhvataju sledeće teme: 

  • 9. mart: Planiranje pravedne tranzicije u svjetlu energetske (ne)bezbjednosti
  • 30. mart: Uključivanje zainteresovanih strana u planiranje pravedne tranzicije: ko i kako?
  • 27. april: Energetska tranzicija i kvalitet vazduha: rješenja i dobre prakse
  • 25. maj: Mogućnosti za finansiranje energetske tranzicije
  • 14. jun: Prilike za privredni razvoj regiona koji potenciraju postepeno odbacivanje uglja
  • 6. jul: Pouke tokom prebacivanja sa uglja na obnovljive izvore energije

Vebinari su na engleskom jeziku, u terminu od 15.00 do 16.00 časova.  

Vašu prijavu na vebinare obavite OVDJE.

Predstojeći vebinar  

Planiranje pravedne tranzicije u svjetlu energetske (ne)bezbjednosti

09.03.2023. u 15.00 časova

Moderator: Selma Šehović, klimatske promjene i pravedna energetska tranzicija, FES SOE

Uvodna riječ: Katharina Hartmann, potrošači i lokalne inicijative, DIrektorat za pravednu tranziciju  Evropske komisije, DG ENER 

Govornici:  

Tokom ovog vebinara ispitaće se isprepletenost bezbjednosti u snabdijevanju  sa energetskom tranzicijom, kao i najpragmatičnije opcije za postizanje bezbjednosti u snabdijevanju na srednji i dugi rok. Sagledaće se načini kako da regioni uglja samostalno upravljaju vlastitom tranzicijom, kao i pristupi pravednoj tranziciji koji regionima treba da omoguće najveći mogući socio-ekonomski razvoj.

Inicijativa za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini 

Inicijativa je pokrenuta radi pomoći državama i njihovim regionima u kojima dominira industrija uglja u ostvarenju karbon-neutralne privrede, uz sprovođenje procesa pravedne tranzicije. Inicijativu predvode Evropska komisija i šest međunarodnih partnera: Svetska banka, zatim Sekretarijat Energetske zajednice, Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD, Evropska investiciona banka – EIB, poljski Nacionalni fond za zaštitu životnu sredinu i upravljanje vodama i Evropski koledž u Natolinu.

Više o Inicijativi OVDJE. Za praćenje na socijalnim mrežama koristite #CoalRegionsWBUA