ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 29 став 1 тачка 1 Одлуке о финансирању спорта (“Сл.лист ЦГ – Општинскипрописи”,  бр.08/19 и 20/20) и члана 31 Правилника о условима начину, поступку, критеријумима за дођелу средства И контроли над реализацијом програма спортских организација бр.17-614/23-171/1 од 22.08.2023. године, Секретаријат за спорт и младе општине Пљевља расписује Јавни позив за упис у евиденцију спортских организација за 2024.год.

Позивају се спортске организације (спортски клубови, спортско-рекреативна друштва, спортска школска друштва, спортске организације лица са инвалидитетом – клубови или друштва) које су регистроване на територији општине Пљевља да се упишу у Евиденцију спортских организација општине Пљевља за 2024. годину.

Уз пријавни образац доставити:

  • Рјешење о регистрацији из Министарстава спорта и младих Црне Горе (да су спортске организације регистроване на основу Закона о спорту Црне Горе (”Сл.лист-ЦГ”бр.44/18).

Пријавни образац за упис у Евиденцију спортских организација може се преузети на шалтеру Грађанског бироа, у канцеларији бр.33 општине Пљевља као и на веб сајту www.pljevlja.me

Јавни позив за упис у Евиденцију спортских организација за 2024. gодину отворен је од 30.01.2024. године, закључно са 15.02.2024. године до 15 часова.

За све додатне информације можете се обратити у Канцеларији бр.33  општине Пљевља.

Пријавни образац можете погледати ОВДJЕ.