К О Н К У Р С за најбољи литерарни рад на тему „ЕМПАТИЈА, ТИ И ЈА”

Право учешћа на Конкурсу имају  физичка лица односно млади од 15-19 година старости, са пребивалиштем на територији општине Пљевља.

Један аутор/ка може доставити један прозни рад на горе помеуту тему, за чије ауторство одговара.

Литерарни рад може бити у форми кратке приче или есеја у жанру по жељи аутора /ке.

Порука литерарног рада треба да буде у духу промоције емпатије и солидарности код младих са циљем указивања на значај очувања менталног здравља.

Радови се могу предавати у писаној  или штампаној форми  (Word – фонт Ариел, величина

слова 12) а препоручена дужина приче је од 1 до 2 странице .

II – Критеријуми и вредновање радова

За вредновање пристиглих радова Секретаријат за спорт и младе формираће стручни Жири.

Приликом вредновања радова Жири ће се водити сљедећим критеријумима:

-оригиналност,

-утемељеност,

-допринос афирмацији промоције менталног здравља кроз јачање емпатија код младих особа

Сваки члан жирија ће бирати по три рада и бодоваће га са 5, 3 или 2 бода. Укупан збир бодова свих чланова жирија одређује прве три награде.

III – Награде

Одлуку о избору најбољих литерарних радова доноси стручни Жири.

За најбоља три рада биће обезбјеђене новчане награде у износу од:

–           I мјесто –   150,00 €

–           II мјесто –  100,00 €

–           III мјесто –   50,00 €

IV – Пријава и потребна документација Радови се достављају у затвореној коверти, непосредно на шалтеру Грађанског бироа општине Пљевља са назнаком пријава на Конкурс