Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru mjeru  „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje” objavljenim dana 12.07.2023.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru Osiguranje poljoprivredne proizvodnje završava dana 10.10.2023.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2023.godinu.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu