Kovačević sa predstavnicima Uprave za kapitalne projekte: Dogovoreno raspisivanje tendera za radove na zaobilaznici i projektima vodosnabdijevanja

Opština Pljevlja i Uprava za kapitalne projekte saglasile su se danas da najhitnije ubrzaju aktivnosti na igradnji zaobilaznice od raskrsnice kod Balkana do raskrsnice kod Sekcije za puteve i glavnog napojnog cjevovoda od Pliješi do grada budući da su te aktivnosti bile zaustavljene ili usporene u mandatu prethodne vlade.

Predsjednik Opštine Rajko Kovačević i predstavnici Uprave za kapitalne projekte na čelu sa v.d. direktora Esminom Bećovićem razgovarali su na temu kapitalnih projekata koji se finansiraju iz  ovogodišnjeg državnog budžeta i preciziirali načine na koji mogu biti ubrzane aktivnosti.

Dogovoreno je da Uprava za kapitalne projekte raspiše tendere za izgradnju zaobilaznice, glavnog napojnog cjevovoda čim dobije potrebnu dokumentaciju, da Opština Pljevlja i doo „Vodovod“ usaglase dokumentaciiju za projekat izgradnje novog postrojenja za preradu pitke vode na Pliješi, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala tender za izgradnju, te da do kraja godine budu isprojektovani transfer stanica i reciklažno dvrišta sa sortirnicom.

Predsjednik Opštine je  iskazao nezadovoljstvo saradnjom sa prethodnom Vladom Crne Gore u realizaciji kapitalnog dijela budžeta opredijeljenog Pljevljima, istakavši da je nestabilno funkcionisanje izvršne vlasti na državnom nivou kroz čestu izmjenu kadrova zakočilo realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u Pljevljima.

Kovačević je istakao zadovoljstvo što je nova rukovodeća struktura Ministarstva kapitalnih investicija na čelu sa ministrom Ervinom Ibrahimovićem shvatila ozbiljnost situacije kroz iskazivanje spremnosti za dinamiziranje onih radova za koje postoje pretpostavke za realizaciju u opštini Pljevlja.

Takođe, Kovačević je izrazio zahvalnost na preduzimljivosti  novom direktoru Uprave za kapitalne projekte Esminu Bećoviću  „koji je u prvim danima mandata, krenuo u pravom smjeru, što predstavlja izuzetak kvalitativni pomak u odnosu na saradnju sa prethodnim resornim ministrom, direktorom Uprave za kapitalne porjekte i njihovim saradnicima“. 

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja