Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Podrška proizvodnji rasada povrća,cvijeća i ljekobilja” za 2022.godinu

Zaključen Javni poziv

za dodjelu podrške kroz mjeru  “Podrška proizvodnji rasada povrća,cvijeća i ljekobilja” za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „ Podrška proizvodnji  rasada povrća ,cvijeća i ljekobilja“ objavljenim dana 05.04.2022.godine na sajtu Opštine i  oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška proizvodnji rasada  povrća, cvijeća i ljekobilja”, završava dana 07.09.2022.godine, zbog utroška sredstava opredjeljenih kroz Agrobudžet za 2022.godinu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 07.09.2022..,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu
Služba za poljoprivredu