Direktor Uprave

Vladimir Džuverović

OBRAZOVANJE

Datum:                                       Diplomirao 2006. godine

Škola (naziv i sjedište):             Ekonomski fakultet u Beogradu

                                                    Smjer: Finansije bankarstvo i osiguranje

Kvalifikacije:                               Diplomirani ekonomista – VII1,

                                                     Položen stručni ispit za rad u državnim organima

                                                     Sertifikat za upravljanje rizicima

                                                     Sertifikat  za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u
                                                     javnom sektoru

                                                     

RADNO ISKUSTVO

2008 – 2009 – Pripravnički staž u Sekretarijatu za finansije opštine Pljevlja

2009 – 2015 – Samostalni savjetnik za upravljanje dugom i gotovinom u Sekretarijatu za finansije opštine Pljevlja

2015 – 2016 – Pomoćnik Direktora Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja

2016 – 2021 – Rukovodilac Službe za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja

Od 19.03.2021. godine obavlja dužnost Direktora Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja

LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Poznavanje jezika:                      Engleski, srednji nivo

Rad sa računarom:                     Poznavanje MS Ofice paketa

Hobi:  Pčelarstvo