Материјали за IX сједницу СО Пљевља

Предлог дневног реда за IX сједницу СО Пљевља

Одговори на одборничка питања

Позив за сједницу радних тијела

Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности Невладиној организацији „Народна кухиња Пљевља“

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Центар за спорт и рекреацију“ Пљевља

Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада ЈУ Центар за културу Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о финансијској подршци породици са дјецом

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Пљевља

Предлог Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе проширења гробља у Мјесној заједници Црљенице – засеок Миљевићи

Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Пљевља