Materijali za XXVI sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Zapisnik sa 25. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 3.12.2021. godine

Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica za 2022. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o otpisu duga između DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja i DOO „Čistoća“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada JU „Zavičajni muzej“ Pljevlja za 2022. godine

Odluka o davanju saglasnosti na program i plan rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja za 2022. godinu

Pozivi za radna tijela

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja za 2022. godinu

Predlog o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu Pljevlja 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje“ za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća“ Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja za 2022. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Predlog Odluke o budžetu Opštine Pljevlja za 2022. godinu

Odgovor na odborničko pitanje

Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2020. godinu