Ministarka javne uprave u posjeti opštini Pljevlja

Ministarka javne uprave g-đa Suzana Pribilović sa saradnicima boravila je danas  u radnoj posjeti opštini Pljevlja. Tom prilikom razgovarala je sa predsjednikom Opštine g-dinom Igorom Golubovićem o aktuelnim projektima, kao i budućim planovima u oblasti reforme javne uprave sa fokusom na unapređenje pružanja usluga građanima.

 “ Danas smo imali priliku da razgovaramo o implementaciji novih servisa koji su u skladu sa novim zakonskim rješenjima, prije svega servisom za elektronsko testiranje prilikom zasnivanja radnog odnosa”- naglasio je predsjednik Golubović. On je kazao da opština Pljevlja ima tradicionalno pozitivan odnos prema građanima i da je posebno zadovoljan radom Građanskog biroa i Odjeljenjem za ovjeru dokumenata. Takođe Predsjednik je naglasio da Opština planira da unaprijedi uslove za rad lokalnih službenika i namještenika i kroz IT sektor dodatno poboljša servise za građane.

Ministarka Pribilović je istakla da Opština Pljevlja predstavlja primjer pozitivnog odnosa uprave prema građanima i izrazila zadovoljstvo rezultatima opštine Pljevlja i njenih zaposlenih u pogledu unapređenja pružanja usluga građanima.

Predsjednik Golubović je zajedno sa ministarkom obišao Građanski biro i prisustvovali su demonstraciji elektronskog testiranja prilikom zapošljavanja u organima lokalne samouprave.

Ministarka je podsjetila da je taj projekat podržan od strane Ministarstva javne uprave i Evropske komisije, kroz sektorsku budžetsku podršku i pravi je primjer kako se može obezbijediti puna transparentnost prilikom zapošljavanja. Takođe je  iskazala zadovoljstvo što sve institucije u Opštini Pljevlja poštuju mjere definisane Planom optimizacije i vladinu politiku ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru. Ona je istakla da će Ministarstvo javne uprave pružiti punu podršku budućim projektima Opštine u pogledu uspostavljanja uprave okrenute ka građaninu.

Ministarka javne uprave se sastala i sa predstavnicima NVO sektora iz opština Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje i Mojkovac, sa kojima je razgovarala o pitanjima od značaja za razvoj i održivost NVO. Naglasila je da je Ministarstvo javne uprave otvoreno za sve oblike saradnje koji će doprinijeti poboljšanju vidljivosti i prisustva NVO sa sjevera u kreiranju i praćenju javnih politika, ali i realizaciji projekata.

“Zadovoljna sam činjenicom da smo skoro sav dio raspoloživih sredstava iz budžeta u 2018. i 2019. godini raspodijelili, oko četiri i po miliona u svakoj godini NVO, ali ne mogu biti zadovoljna dijelom koji je pripao lokalnim NVO sa sjevera, koje su npr. u 2018. godini dobile sredstva za realizaciju 51 projekta od oko 250, koliko ih je finansirano u Crnoj Gori i podržani u iznosom od nešto više od 580.000 eura”, naglasila je Pribilović.

Takođe, ministarka javne uprave zajedno sa predsjednikom Golubovićem je posjetila manifestaciju “Dani pljevaljskog sira” koju već 18 godina zaredom organizuje Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja.

Kabinet predsjednika