Nastavak asfaltiranja nakon poboljšanja vremenskih uslova

Tokom novembra i decembra  završena je modernizacija 6 putnih pravaca ugradnjom asfaltne mase na osnovu Ugovora od 18.10.2022. godine koji je Opština Pljevlja potpisala sa podgoričkom firmom Strabag, ukupne vrijednosti  1.191.517, 50 eura.

Nastavak radova na preostalih 26 putnih pravaca biće realizovan početkom naredne godine, čim se steknu povoljni vremenski uslovi.

Do sad je realizovano oko 320  hiljada eura i ugrađeno oko 2,6 km asfaltne mase na sledećim putnim pravcima: Planjsko brdo-Kraljeva gora-Bobov u dužini od 1000 m, Paćevina-kuće Petrovića u dužini od 500m, Jakupov do-Rađevići u dužini od 400 m, Kosanica-Krupice-Reljin kamen u dužini od 200 m i Prijekrst –Stahov do u dužini od 500 m.

Izvršena je i sanacija oštećenja na putnom pravcu Kosanica-Krupice- Reljin kamen u vidu sanacije manjih površina (udarnih rupa) na površinu od oko 7000 m2 .

Takođe, Opština je za sanaciju i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama izdvojila 541.551,59 eura.

Ugovorena je sanacija 17.900 m² asfaltnih površina i ugradnja asfalta na 7.500 m² makadamskih saobraćajnica, a u protekla dva mjeseca realizovano je oko 7000   na kojima je utrošeno preko 1000 t asfaltne mase.

Nastavak radova na gradskim saobraćajnicama takođe se očekuje čim vremenske prilike to budu dozvoljavale.