Održan Info dan na temu raspolaganja imovinom

U organizaciji Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, u JU “Centar za kulturu Pljevlja” 22.12.2022. godine održan je Info dan gdje su građani upoznati sa načinima raspolaganja imovinom.

Predavanje je održao notar Danko Bjeković koji je prisutne građane upoznao sa zakonskom regulativom koja uređuje pravne poslove Ugovora o doživotnom izdržavanju, Testamenta, Ugovora o raspolaganju imovinom za života i Ugovora o poklonu.

Samostalna savjetnica za brigu o starima i socijalna pitanja u opšini Pljevlja Danijela Anđelić kazala je da je organizovanje Info dana na temu “Raspolaganje imovinom” aktivnost iz Lokalnog plana akcije za starija lica koji već dvije godine planiranim aktivnostima sprovodi Sekretarijat za društvene djelatnosti. Prevashodni cilj je bio da sugrađane treće dobi, naše starije sugrađane, bolje informišemo o pitanjima značajnim za donošenje životno vaznih odluka  među kojima je i raspolaganje imovinom.

Potpredsjednik Opštine Jasmin Čelebić pozdravio je prisutne napominjući da lokalna samouprava ulaže velike napore oko pomoći starim licima kroz geronto program i kroz mnoge aktivnosti koje sprovodi Sekretarijat za društvene djelatnosti  i da će u budućem periodu raditi na obezbjeđivanju što kvalitetnijih uslova života starijih sugrađana.

Nakon upoznavanja sa mogućnostima raspolaganja imovinom, građani su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u direktnoj komunikaciji sa notarom.

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja